Univerza Ljubljana - Fakulteta za strojništvo

Laboratorijske animacije

univerza ljubljana

Kako prikazati tehnično kompleksne procese pri razvoju, jih poenostaviti in predstaviti širši publiki? V sodelovanju z Laboratorijem za daljinsko hlajenje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani smo skupaj ustvarili animacije, ki poenostavijo vpogled v njihovo delo. Animacijam smo za lažjo predstavo na naši strani dodali dodatne predstavitve, ki služijo lažjemu razumevanju.

Kaj smo naredili:

Realizacija ideje

Ilustriranje

Animiranje

snemalna knjiga

ilustriranje

animiranje

Od ideje do realizacije:

Osnovna ideja je bil prikaz kompleksnih procesov v laboratoriju LAHDE na čim bolj preprost način. Po skupnem razmisleku smo se odločili, da z 2D animacijo in s čim manj kompleksnimi elementi prikažemo delo v laboratoriju. Kompleksne procese smo poenostavili na kratke animirane filme.

Snemalna knjiga, animiranje in ilustriranje:

Za dober prikaz zgodbe smo definirali snemalno knjigo, ki smo jo skupaj z zaposlenimi preučili in popravili. Snemalna knjiga nam je pomagal pri nadaljnji izdelavi ilustracij in nato animacije. Ilustracije so bile prilagojene vizualni podobi laboratorija in Fakultete za strojništvo, saj smo želeli z usklajeno vizualno podobo izraziti, za kateri del fakultete gre. Pri animacijah so bile uporabljene osnovne gibalne lastnosti, predvsem zaradi razumevanja.